پروژه زنجان که شامل پنج دستگاه بلوئر هوادهی ارزن آلمان AERZEN مدل GM 80 L است. توسط شرکت سیال انرژی اسمبل شده و تحویل این شرکت داده شده است.