KUBICEK ROOTS BLOWER

شرکت اروپائی کوبی چک(KUBICEK)  تولید انواع بلوئرهای صنعتی  روتس را از سال 1991 در کشور چک آغاز نمود ، و موفق به تولید بلوئر های صنعتی با عملکرد مورد انتظار و در شرایط خاص بخصوص در محیط های با درجات حرارتی بالا و انفجاری گردید ، که با این موفقیت بزرگ توانست گواهینامه ATEX  2000 را از اتحادیه اروپا اخذ نماید.