طراحی و ساخت بلوئرهای ارزن AERZEN آلمان به ظرفیت 13800 متر مکعب بر ساعت و دیفیوزر های جگر JAGER آلمان در پروژه هوادهی تصفیه خانه ساوه

شرکت سیال انرژی ایرانیان با کار بر روی پروژه بلوئر های ساوه که شامل سه دستگاه بلوئر هوادهی ارزن آلمان AERZEN مدل GM 90 S است. توسط این شرکت اسمبل شده و تحویل داده شده است.