پروژه آب و فاضلاب اصفهان شامل نه دستگاه بلوئر هوادهی ارزن آلمان AERZEN مدل GM 90 S و هفت دستگاه هوادهی ارزن آلمان AERZEN مدل GM 130 L میباشد که توسط شرکت سیال انرژی ایرانیان اسمبل شده و تحویل شرکت مربوطه شده است.