درایرهای تبریدی Refrigeration Dryer

این مدل درایرها پر مصرف ترین نوع درایرها می باشند و عملکرد آنها بدین صورت است که به وسیله یک یخچال کوچکی که درون آنهاست دمای هوای فشرده را تا ۳ درجه سانتیگراد پایین می آورد. در این دمای پایین بخار به آب تبدیل شده و از هوا جدا می گردد. سپس هوا دوباره گرم می شود تا به دمای محیط برسد. در این حالت هوا در دمای بالاتر از ۳ درجه آبی در خود ندارد. درایرهای تبریدی از ظرفیت 0/38 متر مکعب در دقیقه تا 208 متر مکعب در دقیقه موجود می باشند.