بازدید وزیر صنعت جناب مهندس شریعتمداری از غرفه شرکت سیال انرژی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

وزیر صنعت در غرفه شرکت سیال انرژی در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران