مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در بیست و دومین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران